Voorwaarden

Organisatie
Het congres JeugdZo! wordt georganiseerd door uitgeverij SWP in samenwerking met Altra, onderwijs & jeugdhulp, NJi en MOVISIE. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom te Amsterdam.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op woensdag 7 november 2012 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht (www.jaarbeurs.nl).

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- excl. btw, dit is incl. lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich ook inschrijven via het online aanmeldingsformulier op onze website www.jeugdzo.nl. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Informatiemarkt
Op het congres JeugdZo! wordt een informatiemarkt ingericht, waar verschillende organisaties en instellingen zich zullen presenteren. Heeft u interesse om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Neemt u dan contact op met Buro Recent Guido Lap, 020 - 330 89 98 of lap@recent.nl.

Algemene voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.

Kortingsregelingen
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede deelnemer 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting (Voorwaarde: factuuradres is gelijk bij alle deelnemers).
Studentenkorting: studenten hebben recht op 20% korting mits er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.
SoziO-SPH/PIP abonnees: ontvangen € 10,- korting op hun deelname.
Voorwaarde: deze kortingsregelingen zijn niet met elkaar te combineren, er is slechts één korting mogelijk per deelnemer.

Annuleringsregeling
Annulering tot twee weken voor aanvang 75% restitutie, tot één week voor aanvang 50% restitutie, later volgt geen restitutie. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Organisatie Logacom BV
Postbus 257, 1000 AG Amsterdam.
T. 020 - 320 33 64, F. 020 - 330 80 40, W. logacom.nl

Voor vragen omtrent het programma
Kirsten Posthuma, k.posthuma@logacom.nl

Voor vragen omtrent de organisatie
Charlotte Koelmans, c.koelmans@logacom.nl

Jeugdzo!