Congres JeugdZo!

Nederland telt een kleine vier miljoen kinderen en jeugdigen waarmee het overwegend goed gaat. Maar een sterk groeiend aantal jongeren heeft gespecialiseerde jeugdzorg nodig (verdubbeld naar 85.000), zo’n 150.000 jongeren maken gebruik van GGZ-hulp, er zijn bijna 40.000 voortijdige schoolverlaters en jaarlijks worden naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. De laatste decennia is er veel beweging en aandacht ontstaan om problemen die jongeren veroorzaken en ondervinden, tegen te gaan. Inhoudelijke initiatieven om verkokering in begeleiding en behandeling op te heffen en uiteraard veel en nog meer beleidsinterventies, zoals de huidige transitie van jeugdzorg naar de lokale overheid. JeugdZo! beleeft nu haar eerste editie en brengt kennis en inzicht voor professionals samen.

Tijdens deze eerste editie op 7 november staan drie programmalijnen centraal:

  • Onderwijs en Jeugdzorg, in samenwerking met Altra, onderwijs & jeugdhulp.
  • Veiligheid/Het veilige kind, in samenwerking met NJi en MOVISIE.
  • Professionele interventies: wat werkt, wat niet.

Klik op onderstaande afbeelding voor een pdf van de JeugdZo congresfolder
 

Inspirerende en ervaren sprekers informeren u onder andere over:

Hoe bereikt u een optimale samenwerking tussen het werkveld van jeugdzorg en onderwijs? Hoe creëert u als professional een veilige (opvoed)situatie voor het kind? Hoe kan het aantal gezinnen dat een beroep doet op Jeugdzorg, omlaag worden gebracht? Welke aanpak werkt als het gaat om veiligheid, jeugdcriminaliteit, kindermishandeling en participatie?

Naast een informatief hoogwaardig programma vol met interactiemomenten biedt dit congres u de kans om nieuwe relaties te ontmoeten en kennis uit te wisselen met collega-professionals. Door het praktijkgerichte karakter is het congres geschikt voor professionals werkzaam in/bij: jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugd-GGZ, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdwelzijn, justitie en gemeenten. En verder natuurlijk voor iedereen die interesse heeft in het congres.

Wilt u meer weten en op de hoogte zijn van de laatste informatie over dit congres? Twitter mee @Logacom en gebruik #JeugdZo!

Jeanet Zonneveld, spreker Subplenair F: Frontlijn aanpak en transities in groep 3: Professionele interventies, gaf een een exclusief interview aan Sozio SPH. Zie hier een pdf van het artikel.

Gratis bij uw deelname!


Wie zijn de meiden van Asja?
U ontvangt gratis het boek Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie t.w.v. €19,90. Dit toeganke- lijke en indrukwekkende boek is voor een ieder die met kinderen en jongeren werkt in onderwijs, jeugdzorg, buurtwerk e.a. beslist een aanrader. Het boek verschijnt op de congresdag en kunt u aan het eind van de dag gratis afhalen.